Nie tylko ryby, czyli co można hodować w akwarium?

Nie tylko ryby, czyli co można hodować w akwarium?
Autor:
Data publikacji:
Kategoria:
Potrzebujesz ok. 2 min. aby przeczytać ten wpis

Współcześni akwaryści nie ograniczają się wyłącznie do prywatnych małych ławic popularnych neonków wpływających pomiędzy ozdoby do akwarium. Warto wspomnieć, że jednoczesna hodowla rybek i innych organizmów wodnych może być trudna lub wręcz niemożliwa – ryby niszczą lub pożerają inne gatunki zarówno roślinne, jak i zwierzęce. Zasiedlając akwarium, trzeba mieć na uwadze, czy posiadane okazy są w stanie dzielić niedużą przestrzeń nie czyniąc sobie wzajemnie krzywdy.

Mniej i bardziej egzotyczni mieszkańcy akwarium

Akwarium doskonale spełnia rolę domu dla ślimaków i małż (także rodzimych). Hodowla taka nie stoi na przeszkodzie wpuszczeniu do zbiornika rybek akwariowych, choć niektóre gatunki małż mogą wytwarzać pasożyty bytujące na ich ciele. Można także hodować organizmy prostsze – jak jamochłony. Doskonale prowadzi się hodowla stułbi dokarmiana żywym planktonem. Pozwala ona zaobserwować funkcjonowanie tych organizmów, ich sposoby żerowania i rozmnażania. Sam plankton także może być przedmiotem hodowli – np. rozwielitki, które dodatkowo sprawnie oczyszczają wodę naszego akwarium.

Akwarium jest świetnym rozwiązaniem jeśli chcemy obserwować także pajęczaki. Np. topik buduje pod powierzchnią wody duży, wypełniony powietrzem dzwon z pajęczyny o pięknej srebrzystej barwie. Kolorem zachwycają także bordowe wodopójki. Ponadto, dużo satysfakcji może przynieść obserwacja wszelkiego rodzaju chrząszczy czy pluskwiaków, ważek oraz jętek i ich wielopostaciowego rozwoju. Ciekawym okazem jest także chruścik – owad budujący „domki” z materiałów dostępnych w akwarium – części muszli, piasku, żwiru, fragmentów roślin. „Domki” różnią się pomiędzy wznoszącymi je gatunkami.

Z bardziej egzotycznych stworzeń można podjąć się hodowli krewetek czy różnego rodzaju skorupiaków. Satysfakcjonująca i bardzo efektowna bywa także hodowla samej bogatej flory wodnej. Akwarium pod zamówienie rozwiąże problem specyficznych wymagań poszczególnych gatunków.

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

*