close
Gorące wiadomości

Kuchnie świata cechuje ogromna różnorodność. Związana jest ona z klimatem,...więcej Współczesny rynek odzieżowy i tekstylny charakteryzuje duża konkurencja. Jes...więcej Śnieżnobiałe i piękne zęby to marzenie niejednej osoby, jednak samo szczotk...więcej Kocioł kondensacyjny – nowoczesne rozwiązanie grzewcze Kocioł kondensac...więcej Kultura hip-hop na przestrzeni ostatnich lat rozwinęła się w zastraszającym ...więcej

Nie tylko ryby, czyli co można hodować w akwarium?

Współcześni akwaryści nie ograniczają się wyłącznie do prywatnych małych ławic popularnych neonków wpływających pomiędzy ozdoby do akwarium. Warto wspomnieć, że jednoczesna hodowla rybek i innych organizmów wodnych może być trudna lub wręcz niemożliwa – ryby niszczą lub pożerają inne gatunki zarówno roślinne, jak i zwierzęce. Zasiedlając akwarium, trzeba mieć na uwadze, czy posiadane okazy są w stanie dzielić niedużą przestrzeń nie czyniąc sobie wzajemnie krzywdy.

Mniej i bardziej egzotyczni mieszkańcy akwarium

Akwarium doskonale spełnia rolę domu dla ślimaków i małż (także rodzimych). Hodowla taka nie stoi na przeszkodzie wpuszczeniu do zbiornika rybek akwariowych, choć niektóre gatunki małż mogą wytwarzać pasożyty bytujące na ich ciele. Można także hodować organizmy prostsze – jak jamochłony. Doskonale prowadzi się hodowla stułbi dokarmiana żywym planktonem. Pozwala ona zaobserwować funkcjonowanie tych organizmów, ich sposoby żerowania i rozmnażania. Sam plankton także może być przedmiotem hodowli – np. rozwielitki, które dodatkowo sprawnie oczyszczają wodę naszego akwarium.

Akwarium jest świetnym rozwiązaniem jeśli chcemy obserwować także pajęczaki. Np. topik buduje pod powierzchnią wody duży, wypełniony powietrzem dzwon z pajęczyny o pięknej srebrzystej barwie. Kolorem zachwycają także bordowe wodopójki. Ponadto, dużo satysfakcji może przynieść obserwacja wszelkiego rodzaju chrząszczy czy pluskwiaków, ważek oraz jętek i ich wielopostaciowego rozwoju. Ciekawym okazem jest także chruścik – owad budujący „domki” z materiałów dostępnych w akwarium – części muszli, piasku, żwiru, fragmentów roślin. „Domki” różnią się pomiędzy wznoszącymi je gatunkami.

Z bardziej egzotycznych stworzeń można podjąć się hodowli krewetek czy różnego rodzaju skorupiaków. Satysfakcjonująca i bardzo efektowna bywa także hodowla samej bogatej flory wodnej. Akwarium pod zamówienie rozwiąże problem specyficznych wymagań poszczególnych gatunków.

Brak Komentarzy

Zostaw odpowiedź

Opublikuj komentarz
Podpis
Adres e-mail

11 + 17 =

Story Page