Przemysł i rolnictwo

Barwice, Łeknica 6F
Warszawa, ul. Czechowicka 14
Stróża, Stróża 1015 k/Myślenic
Elbląg, ul. Freta 26
45-309 Opole, ul. Cygana 4
02-495 Warszawa, ul. Kuźnicy Kołłątajowskiej 26
87-500 Rypin, ul. Mławskiej 33/13
32-064 Rudawa, ul. Krakowska 60
54-519 Wrocław, ul. Jerzmanowska 8F