close
Gorące wiadomości

Kuchnie świata cechuje ogromna różnorodność. Związana jest ona z klimatem,...więcej Współczesny rynek odzieżowy i tekstylny charakteryzuje duża konkurencja. Jes...więcej Śnieżnobiałe i piękne zęby to marzenie niejednej osoby, jednak samo szczotk...więcej Kocioł kondensacyjny – nowoczesne rozwiązanie grzewcze Kocioł kondensac...więcej Kultura hip-hop na przestrzeni ostatnich lat rozwinęła się w zastraszającym ...więcej

Znaki ADR – Kiedy się je stosuje i co oznaczają?

ADR to skrót od francuskiego terminu „Transport Dangereux Routier”, co oznacza transport drogowy niebezpiecznych substancji. Znaki ADR to oznaczenia, które służą do identyfikacji substancji niebezpiecznych oraz informowania o zagrożeniach związanych z ich transportem drogowym. Możesz je kupić na stronie: https://bvformat.poznan.pl/kategoria-produktu/znaki-adr/. W Polsce przepisy dotyczące transportu drogowego niebezpiecznych substancji są określone w Ustawie z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym niebezpiecznych wyrobów (Dz. U. z 2021 r. poz. 1368).

Kiedy się ich używa?

Znaki ADR są obowiązkowe w przypadku transportu drogowego substancji niebezpiecznych, które mogą stanowić zagrożenie dla ludzi, zwierząt lub środowiska. Są one dostępne w różnych kolorach i kształtach, w zależności od rodzaju substancji, która jest przewożona. Znaki ADR są zwykle umieszczane na pojazdach i opakowaniach z substancjami niebezpiecznymi, a ich oznaczenia umożliwiają szybką identyfikację substancji oraz jej klasyfikację wg zagrożenia, jakie stanowi.

Dlaczego się je stosuje?

Znaki ADR są ważne z kilku powodów. Po pierwsze, umożliwiają szybką identyfikację rodzaju substancji, co jest istotne w przypadku wypadku lub awarii. Po drugie, pozwalają na prawidłowe przeprowadzenie ewakuacji w razie zagrożenia oraz umożliwiają odpowiednie postępowanie z substancją niebezpieczną. Po trzecie, znaki ADR są ważne dla osób, które pracują w transporcie drogowym niebezpiecznych substancji, ponieważ umożliwiają im prawidłowe zabezpieczenie substancji oraz przestrzeganie przepisów dotyczących transportu niebezpiecznych substancji.

Brak Komentarzy

Zostaw odpowiedź

Opublikuj komentarz
Podpis
Adres e-mail

13 − siedem =

Story Page