Rozwój umiejętności sensorycznych drogą do rozwoju komunikacji

Rozwój umiejętności sensorycznych drogą do rozwoju komunikacji
Autor:
Data publikacji:
Kategoria:
Potrzebujesz ok. 2 min. aby przeczytać ten wpis

Autyzm to zaburzenie o podłożu neurologicznym, charakteryzujące się przede wszystkim utrudnioną komunikacją, niedostateczną umiejętnością wykorzystywania zmysłów oraz zachowaniami aspołecznymi. Choroba ujawnia się zazwyczaj przed ukończeniem przez dziecko trzeciego roku życia i ma charakter bardzo zindywidualizowany – różne może być nasilenie objawów oraz stopień wycofania dziecka.

Jak rehabilitować dzieci autystyczne?

Nie ma uniwersalnej, sprawdzonej metody terapeutycznej w przypadku dzieci autystycznych, dlatego też ważne jest to, aby podejmowane działania miały charakter całościowy i kompleksowy – optymalne efekty zapewnia stała współpraca pomiędzy domem, przedszkolem lub szkołą oraz ośrodkiem terapeutycznym, w którym dziecko jest rehabilitowane. Istotne znaczenie ma także wybór placówki edukacyjnej, do której będzie uczęszczać autystyk.

W procesie rekrutacyjnym uwzględniona została specyfika danej placówki, m.in. działania terapeutyczne adresowane dla dzieci niepełnosprawnych, także tych ze ze zdiagnozowanym autyzmem. Pomoże to szybciej zdecydować się na dopiero co rozpoczynające nabór przedszkole Szczecin może się poszczycić licznymi placówkami, w których zatrudniona jest doskonale wykwalifikowana kadra.

Szczególnie ważne są w tym przypadku stosowane przez placówkę metody stymulacyjne, edukacyjne i wspomagające. Możliwości na tej płaszczyźnie jest wiele – począwszy od programów stymulujących rozwój, poprzez terapię integracji sensorycznej, trening słuchowy, metodę kolorowych filtrów, ruch rozwijający, a na hipoterapii, dogoterapii i ogólnym kontakcie ze zwierzętami skończywszy.

Jak pracować z dzieckiem autystycznym?

Praca z dzieckiem autystycznym wymaga przede wszystkim czasu i cierpliwości, dlatego też kadra pedagogiczna musi posiadać odpowiednie wykształcenie, doświadczenie oraz predyspozycje. Działania terapeutyczne opierają się na sprawdzonych metodach, przy współpracy z rodzicami, których zadaniem jest przede wszystkim obserwowanie reakcji dziecka na konkretne oddziaływanie czy bodźce. Stosowane w rehabilitacji dzieci autystycznych metody dzielą się na dyrektywne oraz niedyrektywne.

W pierwszej grupie znajduje się m.in. terapia behawioralna, modyfikacja zachowań oraz metoda holdingu. W grupie działań niedyrektywnych znajduje się metoda TEACCH, metoda opcji oraz ułatwionej komunikacji, jaką stosuje się w placówkach w mieście Szczecin Przedszkole, na które się zdecydujemy, musi posiadać program obejmujący poszczególne działania. Na szczęście uzupełniają się one wzajemnie, dlatego też należy stosować je łącznie.

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

*